Jste zde

Jan Hamáček pro Respekt: Sociální demokracie šla do vlády prosazovat svůj program

V článku z 26. listopadu Respekt píše: Pokud je politika továrnou na emoce a prostorem napínání svalů, tak Jan Hamáček budí dojem, že do ní zabloudil. Opak je ale pravdou.

Mluví nápadně klidně, jako by nic zvláštního neprožíval. Opak je pravdou. Šéf sociální demokracie a ministr vnitra se nachází uprostřed mise za záchranu nejstarší české politické strany. Mise, kterou mu pořád něco komplikuje. Teď zrovna sílící pocit veřejnosti, že kauza Čapí hnízdo mizí do ztracena.

* Před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě jste prohlásil, že se nechcete přidat k pánům Kalouskovi a Fialovi, protože to s ČSSD nemyslí dobře. Andrej Babiš to s ČSSD myslí dobře?

Na české politické scéně probíhá klasický pravo-levý střet a já mám dojem, že dnešní složitá situace může posloužit pravici k tomu, aby se dostala zpátky k moci a začala prosazovat svoji politiku. Sociální demokracie ale šla do vlády proto, aby mohla prosazovat svůj program. I naši kritici přitom uznávají, že se nám to daří. Například Tomio Okamura říká, že vláda dělá sociálnědemokratický program. A viděno touto optikou je obtížné připojovat se k Miroslavu Kalouskovi a k Petru Fialovi, protože to jsou naši ideologičtí oponenti.

* Také jste řekl, že vyslovení nedůvěry vládě není zodpovědné řešení, protože opozice nemá plán, co dál. Vaše strana jej v roce 2009 také neměla. Chovala se tedy nezodpovědně?

Tak ono se ukázalo, že to nebylo ideální řešení, a jakkoli nemůžu nést zodpovědnost za kroky ČSSD pod jiným vedením, tak se ukázalo, že to zemi uvrhlo do jisté nestability.

* Nemluvme o ideálních řešeních, ale o zodpovědných řešeních. ČSSD se tehdy nechovala zodpovědně?

Ukázalo se, že České republice svržení vlády nepomohlo.

* Takže jste se poučili?

Dá se říci, že čerpáme i z vlastní zkušenosti.

* Zůstáváte ve vládě, ale zároveň chcete, aby pan Babiš ze své funkce odešel. Proč vlastně?

Bylo by to nejčistší řešení dané situace, protože je evidentní, že situace – a zejména ve světle posledního vývoje – vládu zatěžuje. Do vlády jsme šli proto, abychom prosazovali svůj volební program, a za tu krátkou dobu se nám spoustu věcí podařilo prosadit. Nicméně věcná komunikace o vládě a naší účasti v ní je prostě zatěžována tím, že jsme dennodenně konfrontováni s kauzami, které zatěžují pana premiéra.

* Z čeho je to evidentní?

Takto to vnímám. Pokud se podíváte, co je předmětem zájmu médií, tak to rozhodně nejsou programové výsledky vlády. Dlouhou dobu řešíme pouze kauzu pana premiéra.

* Velké části politické scény – mluvím o vašich partnerech z ANO a KSČM – to tak evidentní nepřipadá.

Úspěchy, které ve vládě máme, jsou překrývány tím, že musíme reagovat na aktuální vývoj kauzy pana premiéra. To je z mého pohledu evidentní, to přece musíte vidět také. Pokud by došlo na slovenský model a pokračovala by spolupráce na stejném půdorysu s jiným premiérem, tak by vláda nebyla těmito kauzami zatěžována.

* ANO, komunisté i prezident mluví o vylhané mediální kauze, jíž se nechtějí podřizovat. Jde podle vás o vylhanou mediální kauzu?

Nebudu hodnotit věc, kterou šetří policie. Jediný, kdo může na tuto otázku odpovědět, jsou orgány činné v trestním řízení. A mým úkolem jako ministra vnitra je zajistit, aby celá věc byla řádně vyšetřena bez jakéhokoli politického nátlaku.

* Ptám se vás jako politika na váš názor.

Policie šetří kauzu, ale šetří ji i s využitím informací, které zazněly v médiích, zejména v reportáži Televize Seznam. Můžeme se bavit, jakým způsobem ty informace byly získány, zda legálně, či nelegálně, debata může být také o novinářské etice. Nicméně v rámci reportáže zazněly nové informace, a i ty prošetřují orgány činné v trestním řízení.

* Jaké nové informace zazněly?

Poprvé zaznělo stanovisko jednoho z obviněných. Do doby té reportáže veřejnost neměla možnost seznámit se s jakýmkoli stanoviskem Andreje Babiše mladšího.

* Od něho jsme mimo jiné slyšeli, že se Babiš senior snaží oddálit vyšetřování celého případu. Co když je to pravda? A pokud ano, jak to bude dál komplikovat existenci vlády?

Zase se vrátím k tomu, co už jsem říkal: jde o živou kauzu, kterou šetří orgány činné v trestním řízení. A podle mě je naprosto klíčové, aby v rámci toho šetření policie odpověděla na základní otázku, tedy jaký je zdravotní stav Andreje Babiše mladšího. To totiž rozhodne o vnímání jeho výpovědí, které veřejně zazněly. Je potřeba, aby zdravotní stav Andreje Babiše mladšího byl co nejrychleji posouzen nezávislým expertem, a to podle mě dost zásadním způsobem určí další směřování této kauzy.

* Česká veřejnost nyní žije v nejistotě, že se její trestně stíhaný premiér snaží vyšetření svého případu zkomplikovat, oddálit nebo překazit. Co můžete vy jako předseda vládní strany proti tomu dělat?

Od politiků i veřejnosti dostávám hodně podnětů, co všechno bych měl dělat. Ale ministr vnitra nemůže někoho zavřít. Ministr vnitra může udělat jednu věc: může být garantem toho, že na policii nebude vyvíjen žádný politický nátlak. A dokud já budu ministrem, tak policie se pod tlakem cítit nebude. Ve spolupráci s vedením policie je potřeba vytvořit pro vyšetřovací týmy maximálně komfortní podmínky.

* Tohle se mohlo říkat před půl rokem, když jste do vlády vstupovali. Dnes jsme ale dál a situace kolem vyšetřování Čapího hnízda se komplikuje. Není tedy málo vést obecné řeči o komfortních podmínkách pro policii?

Není to málo. Společně s vedením policie jsem se snažil vyvrátit mýty, které jsou ve veřejnosti a které možná vznikly i na základě té reportáže. Například že policie nebyla schopná vypátrat adresu Andreje Babiše mladšího. To není pravda, policie věděla celou dobu, kde Andrej Babiš mladší žije, byla v kontaktu s jeho advokátem. Ale Policie České republiky nemůže postupovat jako investigativní novináři. Nemůže odletět do Ženevy, nasadit si brýle s kamerou a provést výslech na chodbě domu, kde Andrej Babiš mladší bydlí. On je švýcarský občan a veškeré úkony, které policie vůči němu dělá, musí být cestou mezinárodní právní spolupráce.

* Pojďme si to říct úplně jednoduše: na co dnes čekáme, aby ta věc mohla být uzavřena?

To je otázka na státního zástupce, on rozhoduje, kdy dojde k uzavření kauzy, a nikdo jiný mu do toho nemůže mluvit.

* To je odpověď, kterou můžete teď použít kdykoli, že ano. Vaše pozice předsedy strany a zároveň ministra vnitra je vlastně velmi pohodlná…

Já vím, ale tak to prostě je. Pánem trestního řízení je dozorující státní zástupce. A ten má ze zákona dány jasné pravomoci, co může dělat. A ptát se ministra vnitra, na co čekáme? Čekáme na to, jak v té kauze bude dál postupovat státní zástupce.

* Vy však přece jako předseda strany, jež se rozhodla ve vládě zůstat, potřebujete uklidnit své voliče a celou veřejnost, že politicky choulostivý případ směřuje rozumnou rychlostí k vyřešení. Takže jaké uklidnění nám můžete nabídnout?

Ale já mám pocit, že jsem vám to před chvílí vysvětlil. Vy se mě ptáte jako předsedy sociální demokracie a současně čekáte uklidnění od ministra vnitra. My jsme šli do vlády mimo jiné proto, aby na ministerstvu vnitra neseděl někdo z hnutí ANO a neobjevovala se podezření, že do vyšetřování někdo vstupuje. Říkám, že dokud tady budu sedět já, tak policie získá maximální podporu. To, co můžu dělat a dělám, je ujišťovat veřejnost, že tady žádné nepravosti neprobíhají.

* Jak poznáme, že má policie pro svoji práci – jak říkáte – maximální podporu?

Ale na to už jsem vám taky odpověděl. Je potřeba, aby se necítili pod politickým tlakem, měli stoprocentní podporu a prostředky pro svoji činnost.

* Ale jak jako občan poznám, že takové podmínky mají?

Poznáte to tím, že policie, popřípadě ministerstvo vnitra bude odpovídat na otázky novinářů, jako na ně odpovídám já teď. Bude vysvětlovat, co všechno v kauze dělá, jaké jsou možnosti a jaký další postup volí. A pokud se objeví nová podezření, jako podezření z trestného činu zavlečení do ciziny, bude to policie šetřit. To dělá a současně prověřuje svůj předchozí postup.

* Pražský policejní ředitel a státní zástupce měli tiskovku, kde otázky připuštěny nebyly. Takže to vnímáte jako chybu?

Ne. Tisková konference, o níž mluvíte, byla prohlášením k médiím. Takto se dohodli společně ti, kdo tu tiskovou konferenci organizovali. Já jsem se poté rozhodl po dohodě s úřadujícím policejním prezidentem udělat ještě jednu tiskovou konferenci na ministerstvu vnitra, kde jsme se pokusili odpovědět na otázky, které se ve veřejném prostoru pohybují.

* S prezidentem jsem se neradil Jakou si ČSSD určila hranici, za kterou nebude ochotna jít a raději opustí vládu?

My musíme reagovat na aktuální situaci. Teď jsme se rozhodli, že není v zájmu sociální demokracie odejít z koaliční vlády. A pokud dojde k nějakému vývoji do budoucna, tak budeme vývoj posuzovat opět podle aktuální situace.

* Vy zjevně přizpůsobujete své kroky okolí. Především prezidentovi nebo Okamurově straně, jíž podle svých slov nechcete přenechat místo v kabinetu. Tak zrovna nevypadá chování sebevědomé politické strany.

Pokud bychom se pohybovali ve standardním režimu, to znamená, že by tady fungovala běžná agenda, tak sociální demokracie samozřejmě dělá svoji politiku, naši ministři pracují a prosazují náš volební program. V situaci krize ale musíte brát v potaz aktuální vývoj a faktory, které se v té krizi objevují. Tedy pokud je tu velmi silné prohlášení prezidenta republiky, který říká, že v případě pádu vlády pověří Andreje Babiše znovu sestavením vlády, tak na to musíte reagovat. Pokud hnutí SPD prohlásí, že jeho cílem je dostat z vlády sociální demokracii, aby vláda přestala dělat sociálnědemokratickou politiku, tak na to samozřejmě musíte taky reagovat.

* Reagovat znamená dělat kompromisy. Pak je otázka, co všechno si jako vládní strana necháte líbit.

Prostě bereme v potaz politickou realitu a reagujeme na to, jaké informace a jaká fakta se na politické scéně objevují.

* Tahle fráze se dá jistě použít. Nicméně mě zajímá, kde jsou hranice, za něž nehodláte jít.

Jedná se o standardní postup v době krize. Vy přece musíte reagovat na vývoj situace, ale současně musíte vědět, co je východiskem z té krize. A pokud dneska opozice říká – nám je to vlastně jedno, co bude východiskem z krize, hlavně když vláda padne –, tak to není odpovědný postup.

* Kde jsou hranice, za něž nechcete ve své politice jít?

O tom mám jasno, ale samozřejmě není možné to říkat do médií.

* Problém je, že pochybnosti, nakolik sociální demokracie rozhoduje o svém osudu sama, sílí. Vezměme si jiný příklad: Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) začal údajně řešit ministra zemědělství Tomana kvůli možnému střetu zájmů. Jeho rodina totiž pobírá zemědělské dotace. Přitom panuje přesvědčení, že Miroslava Tomana prosadil do vlády prezident. Můžete ho teď odvolat, pokud byste chtěli?

Samozřejmě mohu navrhnout předsedovi vlády, aby navrhl prezidentovi republiky odvolat jakéhokoli ministra za sociální demokracii. Jen ale musím říct, že Miroslav Toman se nestal ministrem zemědělství na doporučení Miloše Zemana. Šlo o návrh naší odborné komise.

* Nemusíte se tedy radit s prezidentem?

O tom, kdo bude ministrem zemědělství, jsem se s prezidentem neradil.

* Andrej Babiš s oblibou říká, že si s vámi rozumí mnohem líp než s vaším předchůdcem na postu šéfa ČSSD. Co děláte jinak než pan Sobotka?

My spolu s Andrejem Babišem mluvíme. Ale přiznám se, že neznám detaily komunikace mezi předsedou vlády Sobotkou a ministrem financí Babišem.

* Odmítli jste pakt OSN o migraci a přidali jste se tím k Rakousku, Maďarsku či USA. Tam ale vládnou výrazně pravicové strany. Přestává být ČSSD levicovou stranou?

Nemyslím si, že zrovna tohle lze hodnotit z hlediska levice či pravice. V době, kdy jsem zastával post ministra zahraničních věcí, jsem proces vyjednávání migračního paktu sledoval. Nechal jsem si od ministerstva zpracovat dvě A4 argumentů pro a proti. Vláda se pak na základě toho rozhodla k paktu nepřipojit. Šlo pouze o vyhodnocení faktů, které byly na stole.

* Každý říká, že jde o fakta. Vezměme jinou věc. Často se chlubíte zvyšováním platů a důchodů. Přitom neplníte slib vytáhnout mzdy učitelů do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy. Kdy to chcete udělat?

Učitelé dostali přidáno nejvíc v rámci navyšování platů ve veřejné sféře.

* Nejvíc nemusí být dost. Dali jste slib, který neplníte.

To je věc, kterou budeme řešit. Ale je potřeba hledat nějaký celospolečenský konsenzus. Asi by se obtížně obhajovalo, kdybychom jedné skupině, jakkoli v dobré víře, přidávali zásadně více.

* Vy jste jim slíbili přidat zásadně více.

Slíbili a děláme všechno pro to, abychom se k tomu dostali.

* Neděláte. V rámci dosavadního postupu se na slíbenou hodnotu nedostanete.

Dobře, ale znovu vám říkám: pokud se podíváte, kdo dostal přidáno nejvíce z hlediska procentuálního, tak to byli učitelé.

* Vraťme se ještě k vyšetřování Čapího hnízda. Nevznikne problém, pokud bude případ ukončen bez vydání obžaloby s tím, že se trestný čin nestal?

Ale to jsme zase zpátky u mé předchozí odpovědi. Pánem trestního řízení je státní zástupce. A já nemůžu říkat, co si myslím, že by měl státní zástupce udělat.

* Ptám se spíš na to, jak bude spravedlnost důvěryhodná a akceptovatelná veřejností, pokud nerozhodne soud.

Snad se oba shodneme, že státní zástupce má postupovat na základě zjištění získaných v trestním řízení a na základě svého právního názoru. A není možné, aby bral v potaz jiné faktory, například politickou náladu. To by byl z mého pohledu konec právního státu.

* Ale co když veřejnost nebo její podstatná část po ukončení případu bez řádného soudu přestane právnímu státu důvěřovat?

Přece úkolem jak nás politiků, tak věřím, že i novinářů, je dělat všechno pro to, abychom přesvědčili naše občany, že žijeme v právním státě.

* Ale čím budete chtít přesvědčovat, pokud případ neposoudí nezávislý soud?

Přece nemůžete ani na moment uvažovat o tom, že by státní zástupce – a to teď mluvím hypoteticky, ne konkrétně o téhle kauze – dospěl k názoru, že ji odloží, a ministr spravedlnosti nebo předseda vlády by mu uložil, aby postupoval jinak. To by nebyl právní stát.

* Netvrdím, že máte státnímu zástupci něco ukládat. Pouze se snažím naznačit, že veřejnost očekává přesvědčivý výsledek a případná nespokojenost dopadne na politiku.

A já vám na to znovu říkám, že prostě není možné, aby to jenom na okamžik vypadalo, že tady státní zástupce a policie pracují na politickou objednávku.

* Nebylo by rozumné vyzvat ANO, aby se právě kvůli přesvědčivému vyznění kauzy vzdalo rezortu spravedlnosti?

Rozhodování ČSSD o setrvání ve vládě nebylo postavené na personálním obchodu, kdy bychom využili situace a požadovali po našem koaličním partnerovi další ministerstva.

Zdroj: Respekt, 26. listopadu 2018

Další články

Setkání s občany a SuperDebata v Mladé Boleslavi

V pátek 13. října Jan Hamáček přijel za občany do Poděbrad a do Bělé pod Bezdězem. Večer se pak zapojil do SuperDebaty organizované Mladými demokraty v Mladé Boleslavi (na tu se můžete podívat zde). 

Chci vládu pro lidi, ne pro sebe

ČSSD vede jednávání s ohledem na priority, které by v budoucí vládě chtěla prosadit. Jde například o zálohové výživné, zrušení karenční doby, navýšení rodičovského příspěvku,... 

Před setkáním se seniory předseda Sněmovny zkusil vyfoukat křišťálovou vázičku

Jan Hamáček dnes navštívil hned několik míst na Kladensku a Berounsku. Setkal se se seniory, prohlédl si zbrojnici dobrovolných hasičů i středisko záchranné služby. Ve sklárně si ale také vyzkoušel, jak náročné je vyfoukat křišťálový výrobek.