Jste zde

Srbsko je pro nás klíčový partner na Balkáně

Říká se, že z pohledu zahraniční politiky jsou nedůležitější vztahy s nejbližšími sousedy, pro Českou republiku to určitě jsou země střední Evropy. Nicméně troufám si tvrdit, že to samé v současné době platí čím dál tím více i o trochu vzdálenějším Balkánu. 

 

Respektive význam Balkánu pro bezpečnost a prosperitu naší země bude stoupat a jedním z našich klíčových partnerů je Srbsko.
 
Země se zhruba sedmi miliony obyvatel ležící ve středu balkánského poloostrova se sice stále snaží vypořádat se smutným dědictvím balkánských válek, ale dnes tuto zemi trápí zejména starost o budoucnost. Srbsko se dnes především soustředí na rozpohybování ekonomiky a vytvoření pracovních míst, v zahraniční politice je pak prioritou srbské vlády získání členství v Evropské unii. Není to jednoduchá cesta, ale aby Srbsko uspělo, je v zájmu celého regionu Balkánu a samozřejmě i České republiky.

V pátek jsem zastupoval Českou republiku na inaugurační ceremonii nového srbského prezidenta Aleksandra Vučiće. Přítomno bylo více než 60 zahraničních delegací. Měl jsem možnost si znovu potvrdit význam Srbska pro Českou republiku. 

Přestože se dnes Balkán může zdát relativně stabilní a rozhoření přímých bojů nehrozí, celým regionem silně otřásá migrační krize. Srbsko bylo minulý rok vystaveno těžké zkoušce v podobě zátěže migrantů mířících z Blízkého Východu dále do Evropy takzvanou balkánskou cestou. Přestože se zdá, že nejhorší vlna migrační krize je za námi, případný nový nával uprchlíků by mohl být značnou zkouškou pro srbské úřady a vyžadoval by značnou pomoc ze zahraničí. 

To podstatné dnes je, aby se Srbsko a především srbská ekonomika mohly rozvíjet. Česká republika a zejména české firmy by u toho neměly chybět. Je dobře, že vzájemný obchod se daří z roku na rok navyšovat. Vidím tady velkou příležitost pro naše firmy angažovat se především ve výstavbě dopravní infrastruktury, v energetických projektech, městské infrastruktuře a v ochraně životního prostředí. Můžeme navazovat i na tradici z dob Jugoslávie a faktu, že se „značka“ Československo těší stále dobré reputaci v Srbsku.

Také v kulturní oblasti existuje mnoho příležitostí pro spolupráci. Česká republika je v Srbsku vnímána pozitivně. Je dobře, že naše vláda poskytuje stipendia pro zájemce o studium českého jazyka a studium na českých vysokých školách. Zde je potřeba říci, že by stálo za to ještě více zainvestovat do výměnných vzdělávacích programů. Podporovat budoucí srbské elity prostřednictvím možností studovat na českých vysokých školách je dobrá investice do budoucnosti bilaterálních česko-srbských vztahů, a pozitivní vztah k naší zemi se dá například dobře zúročit i v obchodě. 

A v neposlední řadě nezapomínejme na zhruba 2000 člennou českou krajanskou komunitu žijící převážně na území srbského Banátu. Podpora ze strany české vlády je důležitá, a jakkoliv se často jedná spíše jen o symbolickou podporu, je například vyslání učitele češtiny či podpora místních kulturních projektů důležitým signálem směrem k tamní krajanské komunitě a přispívá k uchování pouta s českou domovinou. 

Co vnímám jako zásadní je, že česká diplomacie by měla hrát roli zastánce Srbska v Bruselu. Srbsko usiluje o vstup do Evropské unie a my bychom měli napnout veškeré úsilí Srbům na této cestě pomoci. Bývalý premiér a čerstvě zvolený prezident Vučiće se dlouhodobě stavěl za vstup Srbska do EU. Srbsko nyní pokračuje v přístupových rozhovorech a dojednává jednotlivé aspekty svého vstupu. Zde může Česká republika nejen pomoci s výměnou zkušeností, ale může za Srbsko v dobrém slova smyslu lobovat v Unii. V Evropě integrovaný a prosperující Balkán je totiž v našem strategickém zájmu.

Další články

Stážisté ve Sněmovně (21. 6. 2017)

"Program stáží se za mého předsednictví v Poslanecké sněmovně změnil od základů. Místo externí firmy ho má pod svými křídly Parlamentní institut. Je to jedna z věcí, která se povedla," řekl Jan Hamáček. Stážistům, kteří v minulých měsících působili u jednotlivých poslanců, předal osvědčení.

Na zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění RE

Jan Hamáček dnes vystoupil na zahájení zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění RE. Připomněl mimo jiné, že RE byla jednou z vůbec prvních evropských institucí, do kterých jsme byli přijati po roce 1989. Česká republika nyní podruhé v historii předsedá Výboru ministrů Rady Evropy.

Začínají odpolední posezení s dechovkou

S kapelou Krajanka pod vedením Václava Hlaváčka bude Jan Hamáček objíždět střední Čechy. Série odpoledních posezení odstartovala v pondělí 18. září v Rakovníku. Přijďte si popovídat s Janem Hamáčkem na další setkání. Další termíny jsou zde: